Veel mensen vragen zich af hoe het met de …

Veel mensen vragen zich af hoe het met de presentatrice van het interview over Sail Kampen is afgelopen.

We hebben het vervolgfilmpje toegevoegd aan het artikel, de afloop treft u onder het artikel aan.