De contributie voor 2016 en de wijze waarop deze …

De contributie voor 2016 en de wijze waarop deze betaald moet worden wijzigt per 1-1-2016. Meer informatie hierover is te vinden op https://strandpost.com/index.php/nieuws/leden-nieuws/210-contributiewijziging-2016