Het is al een aantal dagen extreem slecht weer, het waterpeil in de Maas stijgt en de polders rondom Fort Crèvecoeur beginnen vol te lopen met water. Door het stijgende water is er paniek ontstaan en zijn er mogelijk gewonden. Het weer dreigt steeds verder te verslechteren, het gebied moet worden geëvacueerd. De Reddingsbrigade is verzocht om bijstand te verlenen met de Nationale Reddingsvloot om de aanwezige mensen te evacueren, slachtoffers eerste hulp te verlenen en te vervoeren naar de opvanglocatie.

Dit is een van de scenario’s die zaterdag 22 april worden beoefend tijdens de hoogwateroefening “Waterspiegel”. Zaterdag 22 april oefenen 18 eenheden van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland samen met het Water risk Training Expertise Centre (WTEC) op fort Crèvecoeur ( Den Bosch) een evacuatie van slachtoffers die vast zijn komen te zitten in een overstroomd gebied.

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak ten aanzien van evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen. Zij heeft hiervoor met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst gesloten. Reddingsbrigade Nederland heeft over het hele land 90 reddingseenheden gestationeerd. Dat zijn speciaal ontworpen boten voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatiedoeleinden met professioneel opgeleide en getrainde bemensing. Deze 1.000 speciaal opgeleide vrijwilligers staan 365 dagen per jaar binnen 1 uur na alarmering klaar voor een eventuele inzet overal in Nederland. Jaarlijks worden er voor deze reddingseenheden rampenoefeningen georganiseerd.

Het Water risk Training Expertise Centre (WTEC)stelt een geschikte defensie-oefenlocatie van de 13e brigade van de Koninklijke Landmacht ter beschikking voor de scenario’s van de hoogwateroefening “Waterspiegel”. Het WTEC en de 13e brigade biedt de Reddingsbrigade zo de mogelijkheid om de bemanning van de Nationale Reddingsvloot te trainen en op die manier vakbekwaam te houden.
WTEC is het expertisecentrum waar Defensie nauw samenwerkt met de waterketenpartners Rijkswaterstaat en (Unie van) Waterschappen op het vlak van uitwisseling om sneller, effectiever, breder en langer te kunnen reageren bij wateroverlast en overstromingen. Defensie oefent en deelt deze kennis ook graag met andere partners, zoals de Reddingsbrigade, om op die manier samen goed voorbereid te zijn in geval van een overstroming.

Deelnemende Reddingsbrigades/ eenheden aan de oefening ‘Waterspiegel’:
In de oefening “Waterspiegel” nemen eenheden van de Nationale Reddingsvloot uit onderstaande compagnieën deel:

Compagnie H
Zeeland – Zierikzee – Duiveland
Zeeland – Middelburg
Zeeland – Goes
Midden- en West-Brabant – Bergen op Zoom
Midden- en West-Brabant – Breda
Midden- en West-Brabant – Moerdijk
Midden- en West-Brabant – Oosterhout

Compagnie I
Brabant- Noord – Mill
Brabant-Noord – Den Bosch
Brabant-Noord – Oss
Brabant-Noord – Uden
Brabant -Zuidoost – Eindhoven

Compagnie J
Limburg-Noord – Venlo
Limburg-Noord – Roermond
Limbrug-Noord – Tegelen
Limburg-Noord – Maasplassen ( Wessem)
Zuid-Limburg – Maastricht