Trainingslocatie

Zwembad de Schelp<BR>De Boulevard Noord 45<br>4617 HD Bergen op Zoom

Postadres

Bergse Reddings Brigade<br>Escarp 9<br>4615 NG Bergen op Zoom<br><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a>

Bankrelatie

IBAN: NL02ABNA0429146760<br>BIC: ABNANL2A<br>t.n.v.: Bergse Reddings brigade

Op 27 mei waakt onze Reddingsbrigade over uw …

Op 27 mei waakt onze Reddingsbrigade over uw veiligheid tijdens het evenement “Boulevard in beweging” op de Binnenschelde.
Tijdens dit evenement is van alles te doen bij de diverse sportverenigingen op het plein voor het Zwembad.