Zoals jullie wellicht via de media hebben begrepen …

Zoals jullie wellicht via de media hebben begrepen is zwembad de Schelp uit veiligheidsoverwegingen met onmiddellijke ingang gesloten. Alle leden en deelnemers aan Sjors sportief zijn inmiddels per mail op de hoogte gesteld.
Het bestuur is zich aan het beraden over alternatieven / oplossingen voor de nu ontstane situatie. Voorlopig zijn in ieder geval alle trainingen opgeschort en zullen wij iedereen op de hoogte brengen over hoe het nu verder moet.
Wij als bestuur willen alle leden zo eenduidig en volledig mogelijk kunnen informeren en zullen hier dan ook even de tijd voor nodig hebben. Wij rekenen op ieders begrip in deze.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Reddingsbrigade Bergen op Zoom.