De striping openbare orde en veiligheid (OOV-striping) op voertuigen van Reddingsbrigade Nederland, de veiligheidsregio’s, de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Defensie wordt vanaf 16 april 2019 aangepast. In lijn met de hulpverleningsvoertuigen van de overheid, die ook een nieuw uiterlijk krijgen om – met name ’s nachts – nog beter zichtbaar te zijn. Daarmee wijzigen de bekende strepen van politie, brandweer en ambulance.

Presentatie van de nieuwe OOV-striping bij het IFV. (foto’s: Arthur Wijnen)

Het huidige ontwerp van de OOV-striping dateert uit 1993. Inmiddels zijn er folies die het licht vooral ‘s nachts beter reflecteren, waardoor de strepen in het donker nog duidelijker zichtbaar kunnen zijn. De strepen worden daarnaast tweemaal zo breed, en ze worden wat hoger geplaatst. Dat heeft een groot effect op de herkenbaarheid vanaf grote afstand. Dit alles sluit ook beter aan bij het ontwerp van de moderne voertuigen, die ronder en breder van vorm zijn dan oudere modellen. Verder zijn twee kleuren verhelderd; de roodoranje streep van politie en Koninklijke Marechaussee wordt rood, net als van de ambulance, en de Koninklijke Marechaussee krijgt een iets aangepaste tint blauw. 

Reddingsbrigade
Bernard Korte, hoofd Beleid en Operationele Zaken van Reddingsbrigade Nederland, stelt: ,,De nieuwe striping is robuuster opgebracht en stelt hogere eisen aan het materiaal. De Reddingsbrigade is blij met deze ontwikkeling. Wij willen dat de kwaliteit van onze hulpverlening op de stranden en in het binnenland voldoet aan de hoogste standaard.” 

Straatbeeld
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is afgesproken dat voertuigen bij vervanging de nieuwe strepen krijgen. Het verbeterde ontwerp wordt daardoor geleidelijk zichtbaar in het straatbeeld. De eerste voertuigen met de OOV-striping 2019 zijn met ingang van 16 april 2019 op de weg te zien. In totaal worden 15.000 hulpverleningsvoertuigen de komende jaren aangepast. Voertuigen van hulpverleningsdiensten moeten opvallend en herkenbaar zijn voor andere weggebruikers. Naast hun zwaailicht of sirene zijn ze altijd herkenbaar aan het eigen kleurgebruik en de strepen; dit ontwerp is beschermd. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is namens de minister van Justitie en Veiligheid aangewezen om het gebruik te reguleren en controleren.