Vanavond (woensdag 20 juli 2022) mochten Gert-Jan Verhoeven (Plaatsvervangend Regionaal Commandant) en Noud Bruinincx (District Manager Brandweer de Markiezaten) namens de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant de waarderingspenning Watersnood 2021 van de Nationale Reddingsvloot (NRV) overhandigen aan ruim 50 lifeguards uit de regio Midden- en West Brabant. Tijdens de overstromingen van juli vorig jaar in Limburg en België hebben deze professioneel opgeleide vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan de rampenbestrijding; bij de crisisbeheersing in het rampgebied, de regionale coördinatie, de logistieke en facilitaire ondersteuning of de opvang en nazorg.

Verkenningen en evacuaties

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de brandweerkazerne in Oosterhout kwamen betrokken lifeguards van de reddingsbrigades uit Breda, Tilburg, Moerdijk en Bergen- op Zoom bij elkaar om terug te blikken op deze bijzondere inzet. Als regionale reddingsgroep van de NRV hebben zij met vier reddingseenheden in de vroege nacht van 14 op 15 juli tot en met 16 juli 2021 onafgebroken hulp verleend in het getroffen gebied. Zij verkende het zwaar getroffen centrum van Valkenburg en evacueerde achtergebleven bewoners, verzorgingscentra en een bejaardenhuis. Na deze inzetperiode stonden de reddingseenheden nog enkele dagen stand-by voor het geval dat de hoge waterstanden elders voor problemen zou zorgen.

Regionale samenwerking

Het was een grootschalig en langdurig optreden, dat veel inspanning eiste van alle betrokken hulpdiensten, onder bijzondere en gevaarlijke omstandigheden’’, aldus Marc van den Berg, regiocoördinator Midden- en West Brabant van Reddingsbrigade Nederland. “Ik kijk terug op een goede regionale samenwerking, zowel binnen de reddingsgroep als met veiligheidsregio. Om de opkomst van het Peloton Midden- en West Brabant in goede banen te leiden, konden we gelukkig direct een beroep doen op ons netwerk in de regio. Hierdoor was het mogelijk om onder andere trekkende voertuigen in bruikleen te krijgen en was er volledige ondersteuning voor onze inzet. Ook was bij terugkomst uit het rampgebied team Opvang & Nazorg vanuit de Veiligheidsregio beschikbaar voor de nazorg. Ik ben iedereen die hierbij betrokken was zeer dankbaar. Als regiocoördinator ben ik trots op wat we met elkaar hebben gepresteerd.