In 2021 riep de Wereldgezondheidsorganisatie 25 juli uit tot World Drowning Prevention Day (WDPD). Elk jaar verdrinken er wereldwijd naar schatting 236.000 mensen, volwassenen en kinderen. Op 25 juli 2022 staan we stil bij wat er nodig is om de veiligheid in, op en langs het water verder te vergroten. Hierbij ligt de focus op de recent gestarte landelijke bewustwordingscampagne Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water.

Het internationale thema van WDPD in 2022, Doe 1 ding om verdrinking te voorkomen, sluit naadloos aan bij de Reddingsbrigade campagne Wie checkt jou?. Met deze campagne vragen wij samen met een groot aantal andere partijen, waaronder de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), de KNRM, Rijkwaterstaat, de gemeente Den Haag, Leisurelands en Europarcs, aandacht voor de risico’s van het zwemmen in open water. Daarbij wordt dringend opgeroepen er altijd voor te zorgen dat iemand je in de gaten houdt als je het water in gaat: je vrienden op de kant of je buddy die mee het water in gaat. Ook hier in onze meestal redelijk ondiepe Binnenschelde. Als je vanaf de kant ziet dat iemand in de problemen komt; Roep om hulp of bel 112.

Thema ‘Veilig in en uit het water’
De gezamenlijke campagne is een eerste belangrijke stap rond het overkoepelende thema Veilig in en uit het water, waarbij diverse organisaties samenwerken om het aantal verdrinkingen in Nederland terug te dringen. De campagne is op 7 juli 2022 gelanceerd, staat op 25 juli extra in de spotlights en wordt op verschillende manieren gedurende het hoogseizoen uitgerold. Het thema zal jaarlijks terugkeren. De hoop van de betrokken partijen is dat meer organisaties en overheden zich aansluiten. Wie checkt jou? wordt daardoor mogelijk een begrip en een reminder voor bezoekers van kust en binnenwateren.