Vanmorgen in alle vroegte verzamelden de 4 West-Brabantse eenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV) zich langs de A16 voor de jaarlijkse oefening. Dit jaar is deze nog grootser opgezet dan normaal, in samenwerking met o.a. de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid, Politie Eenheid Rotterdam, Kustwacht en het Rode Kruis.

De 4 West-Brabantse eenheden (Tilburg, Breda, Moerdijk en Bergen op Zoom) verzameld langs de A16
De 4 West-Brabantse eenheden (Tilburg, Breda, Moerdijk en Bergen op Zoom) verzameld langs de A16.

Grootschalige waterhulpverlening tijdens overstroming
Het doel is het oefenen van grootschalige waterhulpverlening tijdens een overstroming of grootschalig waterincident. Naast het oefenen van daadwerkelijke hulpverlening op en rond het water, zoals evacueren van inwoners en verlenen van eerste hulp, wordt ook de hele structuur rondom een grootschalige inzet geoefend. Denk hierbij aan de alarmering van eenheden, het transport naar een ramplocatie en de aansturing van eenheden tijdens een inzet.

De NRV is een landelijke crisisorganisatie, bestaande uit 88 reddingseenheden. Sinds 2018 is de vloot samengesteld uit reddingsbrigade- en brandweereenheden. De basis voor de NRV is echter al ontstaan naar aanleiding van de Watersnoodramp in 1953. Kort erna werd een rampenvloot van reddingsbrigades opgericht.

Scenario: Zeer slecht weer en overstromingen in Hardinxveld-Giessendam

In het scenario wordt uitgegaan van extreem hoog water op het eiland van Dordrecht. Vanaf het eiland worden figuranten over het water geëvacueerd naar de gemeentehaven. Ook in en rond sporthal De Appelgaard is veel bedrijvigheid tijdens de oefening. De oefening wordt aangevlogen als daadwerkelijke noodsituatie. De kans is dan ook groot dat de inwoners van Hardinxveld-Giessendam hier op 8 oktober iets van meekrijgen. Zo zijn er veel hulpdiensten op de been in het dorp, varen er zo’n 40 boten op de rivier en hangt er een helikopter in de lucht.