Trainingslocatie

Zwembad de Schelp De Boulevard Noord 45 4617 HD Bergen op Zoom

Postadres

Bergse Reddings Brigade P/A Rontgenstraat 6 4624 XG Bergen op Zoom [email protected]

Bankrelatie

IBAN: NL02ABNA0429146760 BIC: ABNANL2A t.n.v.: Bergse Reddings brigade

Auteur

Auteurarchief %s Reddingsbrigade Nederland

Vernieuwde OOV-striping verbetert zichtbaarheid hulpverleningsvoertuigen

De striping openbare orde en veiligheid (OOV-striping) op voertuigen van Reddingsbrigade Nederland, de veiligheidsregio’s, de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Defensie wordt vanaf 16 april 2019 aangepast. In lijn met de hulpverleningsvoertuigen van de overheid, die ook een nieuw uiterlijk krijgen om – met name ‘s nachts – nog beter zichtbaar te zijn. Daarmee wijzigen de bekende strepen van politie, brandweer en ambulance.

Presentatie van de nieuwe OOV-striping bij het IFV. (foto’s: Arthur Wijnen)

Het huidige ontwerp van de OOV-striping dateert uit 1993. Inmiddels zijn er folies die het licht vooral ‘s nachts beter reflecteren, waardoor de strepen in het donker nog duidelijker zichtbaar kunnen zijn. De strepen worden daarnaast tweemaal zo breed, en ze worden wat hoger geplaatst. Dat heeft een groot effect op de herkenbaarheid vanaf grote afstand. Dit alles sluit ook beter aan bij het ontwerp van de moderne voertuigen, die ronder en breder van vorm zijn dan oudere modellen. Verder zijn twee kleuren verhelderd; de roodoranje streep van politie en Koninklijke Marechaussee wordt rood, net als van de ambulance, en de Koninklijke Marechaussee krijgt een iets aangepaste tint blauw. 

Reddingsbrigade
Bernard Korte, hoofd Beleid en Operationele Zaken van Reddingsbrigade Nederland, stelt: ,,De nieuwe striping is robuuster opgebracht en stelt hogere eisen aan het materiaal. De Reddingsbrigade is blij met deze ontwikkeling. Wij willen dat de kwaliteit van onze hulpverlening op de stranden en in het binnenland voldoet aan de hoogste standaard.” 

Straatbeeld
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is afgesproken dat voertuigen bij vervanging de nieuwe strepen krijgen. Het verbeterde ontwerp wordt daardoor geleidelijk zichtbaar in het straatbeeld. De eerste voertuigen met de OOV-striping 2019 zijn met ingang van 16 april 2019 op de weg te zien. In totaal worden 15.000 hulpverleningsvoertuigen de komende jaren aangepast. Voertuigen van hulpverleningsdiensten moeten opvallend en herkenbaar zijn voor andere weggebruikers. Naast hun zwaailicht of sirene zijn ze altijd herkenbaar aan het eigen kleurgebruik en de strepen; dit ontwerp is beschermd. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is namens de minister van Justitie en Veiligheid aangewezen om het gebruik te reguleren en controleren.

Akkoord bereikt nieuwe Reddingsvloot

Vandaag informeert de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer dat er een akkoord bereikt is over de nieuwe Reddingsvloot. In maart 2016 is Reddingsbrigade Nederland een intensief proces gestart om de exploitatiebijdrage voor de Nationale Reddingsvloot te behouden. Onlangs is er een akkoord bereikt tussen de Veiligheidsregio’s en Reddingsbrigade Nederland over de opzet en financiering van een nieuwe Reddingsvloot in Nederland.
Meer lezen

Leerzame oefening ‘Waterspiegel’ voor Reddingsbrigade

Zaterdag 22 april oefenden 17 eenheden van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigde Nederland op Ford Crèvecoeur. Een realistisch scenario van een stijgend waterpeil in de Maas, volgelopen polders rondom Fort Crèvecoeur en een groot aantal slachtoffers dat moest worden geëvacueerd uit het ondergelopen gebied, gaven extra inzicht om in de toekomst met verschillende partijen nog beter voorbereid te zijn op een grote overstromingsramp. Defensie werkte mee met het leveren van expertise in de vorm van WTEC (Water risk Training Expertice Centre) om elkaars kracht en netwerken te kunnen gebruiken voor het redden van mensen in nood. Deze samenwerking past geheel bij de Adaptieve Krijgsmacht, daarin werkt Defensie intensief samen met reservisten, experts en de samenleving ter voorbereiding op noodsituaties.

Meer lezen

Hoogwateroefening ‘Waterspiegel”

Het is al een aantal dagen extreem slecht weer, het waterpeil in de Maas stijgt en de polders rondom Fort Crèvecoeur beginnen vol te lopen met water. Door het stijgende water is er paniek ontstaan en zijn er mogelijk gewonden. Het weer dreigt steeds verder te verslechteren, het gebied moet worden geëvacueerd. De Reddingsbrigade is verzocht om bijstand te verlenen met de Nationale Reddingsvloot om de aanwezige mensen te evacueren, slachtoffers eerste hulp te verlenen en te vervoeren naar de opvanglocatie.

Meer lezen

Eindbalans zomerseizoen Reddingsbrigade

Reddingsbrigade Nederland heeft vandaag de eindbalans opgemaakt van het zomerseizoen 2016. In totaal zijn de lifeguards van de reddingsbrigades deze zomer 7.416 keer in actie gekomen. In 309 gevallen was er sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie. Zonder hulp van de Reddingsbrigade hadden deze mensen het waarschijnlijk niet overleefd. Er waren 13 slachtoffers te betreuren als gevolg van een zwemrecreatie ongeval. De Reddingsbrigade ziet de zwemvaardigheid in Nederland hard afnemen en roept op tot maatregelen om de alarmerende trend te kunnen keren.

Lifeguard van reddingsbrigade

Ondanks een relatief matige zomer qua weersomstandigheden, neemt het jaarlijks gemiddeld aantal reddingen uit een levensbedreigende situatie (304) en het aantal dodelijke slachtoffers van zwemrecreatie (8) opnieuw toe. Tevens neemt het aantal zwemdiploma’s, met name B en C, dat wordt gehaald in Nederland hard af, zoals o.a. blijkt uit het rapport ‘Zwemmen in Nederland’ van het Mulier Instituut. Dat komt onder meer door het verdwijnen van het schoolzwemmen, waardoor kinderen ook al steeds minder ‘zwemconditie’ hebben en sneller in de problemen komen. Deze combinatie van trends vindt de Reddingsbrigade alarmerend. De Nederlandse zwemcultuur verdwijnt in rap tempo en de vrijwilligers van de Reddingsbrigade worden daar steeds vaker mee geconfronteerd. Reddingsbrigade Nederland roept de politiek, gemeenten, ouders, scholen en zwembaden op om de handen ineen te slaan om deze nagatieve ontwikkeling om te draaien voordat er nog meer slachtoffers vallen.

Voorzitter Jan Rijpstra van Reddingsbrigade Nederland, tevens burgemeester van kustgemeente Noordwijk, ziet het op zijn eigen stranden terug: ‘Kinderen kunnen steeds minder goed zwemmen, helemaal in open water. Hun conditie is slechter en ze kennen de risico’s van stroming bijvoorbeeld niet. Daardoor komen ze steeds vaker in de problemen.’ Rijpstra pleit voor een nieuwe vorm van schoolzwemmen. ‘Ouders, gemeenten, scholen en zwembaden moeten de handen ineenslaan, om tot een formule te komen om de noodzakelijke diploma’s A, B en C te halen en weer regelmatig te zwemmen. De rijksoverheid moet dat stimuleren, zodat de scholen niet extra belast worden en de mogelijkheden worden gestimuleerd om lokaal maatwerk af te spreken.’

Verder valt op dat in 9 van de 13 dodelijke zwemongevallen sprake was van een ongeval op een lokatie die niet is aangewezen als zwemlokatie. Daar is ook geen toezicht en dan kan er ook minder snel hulp worden verleend als iemand in de problemen komt. Ook is opvallend dat in 8 van de 13 dodelijke ongevallen sprake was van een persoon van allochtone afkomst. In de alarmerend dalende diplomacijfers is deze groep ook oververtegenwoordigd. Uit de trends blijkt hiermee ook een sterk groeiende kwetsbare groep mensen in waterland Nederland.

Directeur Raymond van Mourik onderstreept dat deze cijfers in werkelijkheid wellicht nog ernstiger kunnen zijn: ‘Wij presenteren alleen de cijfers die wij zelf registreren. Niet overal in Nederland is toezicht van de Reddingsbrigade en weten we dus niet wat er gebeurt. Die registratie zou landelijk uniform moeten worden. Daarnaast horen we niet altijd de afloop terug als we een slachtoffer na reanimatie overdragen aan de ambulancedienst, in verband met privacyregelgeving. Maar de trends die we signaleren spreken voor zich, het gaat de verkeerde kant op. Daarnaast is de impact van deze ongevallen op onze vrijwillige lifeguards enorm. Elk slachtoffer is een teveel.’

Reddingsbrigade Nederland denkt dat het niet alleen aan ouders overgelaten kan worden om kinderen goed te leren zwemmen. Uit onderzoek blijkt dat veel gezinnnen dit niet kunnen betalen of organisatorisch rond krijgen. Tegelijkertijd zijn de meeste van die gezinnen wel bereid mee te betalen als ze geholpen worden om de kinderen regelmatig te laten zwemmen. Een nieuwe vorm van schoolzwemmen zou in de oplossing kunnen voorzien.

Voorzitter Rijpstra (VVD) roept zijn partijgenoten Schippers (VWS) en Dekker (Onderwijs) op om de handen ineen te slaan en te kijken hoe gestimuleerd kan worden dat kinderen weer goed leren zwemmen. ‘Dat lijkt me net als het verkeersexamen typisch iets wat past om kinderen jong bij te brengen in Nederland.’

De 7.416 hulpverleningen van de Reddingsbrigade in de afgelopen zomer nader gespecificeerd:

 • 330 keer hulp aan zwemmers in de problemen;
 • 392 keer hulp aan opvarenden (waarvan 172 keer hulp aan kitesurfers);
 • 631 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 5.668 keer werd er eerste hulp verleend;
 • 304 keer assistentie aan overige hulpdiensten;
 • 71keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 309 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie.

Late zomer bezorgt Reddingsbrigade nog een drukke week

Het tropische (na)zomerweer van afgelopen week bezorgde de vrijwilligers van Reddingsbrigade Nederland nog een drukke week. De Reddingsbrigade kwam 2.152 keer in actie, waarvan 37 keer voor een redding uit een levensbedreigende situatie. Daarmee kwam het totaal aantal reddingen in 2016 op 303. Er was helaas ook een 12e dodelijk zwemongeval te betreuren. Dat betekent dat zowel het gemiddeld aantal reddingen uit een levensbedreigende situatie als het gemiddeld aantal dodelijke slachtoffers bij zwemrecreatie, ondanks relatief matig zomerweer, dit jaar opnieuw verder stijgen. Eerder deze zomer heeft Reddingsbrigade Nederland al haar zorgen geuit over het stijgende aantal dodelijke ongevallen. Nu het aantal noodzakelijke reddingen ook verder stijgt versterkt dit haar pleidooi voor meer aandacht aan de zwemvaardigheid in Nederland, onder meer via een nieuwe vorm van schoolzwemmen.
Lifeguards van de Reddingsbrigade
De vrijwillige lifeguards van de Reddingsbrigade bouwen het zomerseizoen langzaam af nu de meeste schoolvakanties zijn afgelopen. Op diverse plaatsen zal het toezicht nog enkele weken met name in de weekenden worden voortgezet. Volgende week wordt de eindbalans qua hulpverleningen in het zomerseizoen van 2016 opgemaakt.

Voor de komende dagen wordt nog mooi weer voorspeld. Om veilig van het water te genieten adviseert Reddingsbrigade Nederland om dat te doen op locaties waar toezicht aanwezig is. Verder is het advies goed op de strand- en informatieborden te kijken en te letten op de vlaggen bij de reddingsposten waarmee waarschuwingen worden gegeven. Informatie over lokale risico’s, speciale zones voor watersport en kennis van de lokale situatie helpen om ongelukken te voorkomen. Omstandigheden zoals wind, weer en bodem kunnen per locatie verschillen.

De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week 2.152 keer in actie voor de volgende situaties:

 • 83 keer voor zwemmers in de problemen;
 • 86 keer werden opvarenden geholpen (waarvan 35 kitesurfers);
 • 199 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 1.679 keer werd er Eerste Hulp verleend;
 • 94 keer stonden de vrijwilligers van de Reddingsbrigade o.a. klaar voor ondersteuning aan de collega’s van overige hulpdiensten;
 • 11 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 37 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie

Reddingsbrigade redt opnieuw tientallen mensen

Reddingsbrigade Nederland kwam afgelopen week 951 keer in actie, waarvan 54 keer voor een redding uit een levensbedreigende situatie. 689 keer werd er eerste hulp verleend, 100 kinderen werden herenigd met hun ouders en 101 opvarenden (waaronder 69 kitesurfers) werden geholpen. Verder werden 30 zwemmers die in het water in de problemen waren geraakt uit het water gehaald.

Lifeguards van de reddingsbrigade houden toezicht op het strand

Lifeguards halen 54 mensen uit levensbedreigende situatie
Door de sterke aflandige wind begin van de week kwamen verschillende badgasten met drijfvoorwerpen in de problemen. Zij dreven af door de wind en moesten door de Reddingsbrigade worden teruggebracht naar de kust. Op verschillende plaatsen langs de kust moesten de lifeguards van de Reddingsbrigade in actie komen voor zwemmers die door sterke (mui)stromingen niet meer op eigen kracht terug konden komen naar de kant.
Verder kwam afgelopen week het bericht naar buiten dat het 17 jarige Duitse meisje, die de week ervoor bij Egmond uit een mui werd gered, toch helaas alsnog is overleden. Daarmee is dit seizoen het 11e dodelijke slachtoffer tijdens zwemrecreatie te betreuren.

Voor de komende dagen is mooi, en zelfs tropisch weer, voorspelt. Ondanks het aflopen van de zomervakantie verwacht de Reddingsbrigade toch dat veel mensen verkoeling zullen gaan zoeken op en rond het water. De Reddingsbrigade wil Nederland graag veilig van het water laten genieten en adviseert daarom vooral te recreëren op plaatsen waar gekwalificeerd toezicht is. Op sommige plaatsen wordt het toezicht, met name doordeweeks, afgebouwd in verband met het einde van de zomervakantie.

Kijk goed op de informatieborden die bij de strandopgang staan voor lokale informatie en ga niet het water in waar met waarschuwingsborden staat aangegeven dat daar een sterke stroming is. Let ook op de aanwijzingen van de lifeguards van de Reddingsbrigade en kijk bij het betreden van het strand welke vlag is gehesen bij de post van de Reddingsbrigade. Een oranje windzak geeft aan dat u mag baden en zwemmen, maar het gebruik van drijvende voorwerpen is dan verboden vanwege het risico op afdrijven. Bij een gele vlag is het gevaarlijk om te zwemmen en bij een rode vlag is zwemmen of baden te gevaarlijk en is het niet toegestaan om het water in te gaan.

Let tot slot goed op uw kind, want die kan in de verwachte drukte in een fractie van een seconde uit het zicht verdwenen zijn. Doe je kind een 06-polsbandje om en noteer uw telefoonnummer op het bandje. Een gevonden kind kan op deze manier sneller met de ouders worden herenigd. Bij de posten van de Reddingsbrigade zijn gratis PAW Patrol 06-polsbandjes te verkrijgen.

De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week 951 keer in actie voor de volgende situaties:

 • 30 keer voor zwemmers in de problemen;
 • 101 keer werden opvarenden geholpen (waarvan 69 kitesurfers);
 • 100 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 689 keer werd er Eerste Hulp verleend;
 • 25 keer stonden de vrijwilligers van de Reddingsbrigade o.a. klaar voor ondersteuning aan de collega’s van overige hulpdiensten;
 • 6 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 54 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie.

Voor meer tips van de Reddingsbrigade om veilig van een dagje aan het water te genieten kijk op www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/