Trainingslocatie

Zwembad de Schelp De Boulevard Noord 45 4617 HD Bergen op Zoom

Postadres

Bergse Reddings Brigade P/A Rontgenstraat 6 4624 XG Bergen op Zoom [email protected]

Bankrelatie

IBAN: NL02ABNA0429146760 BIC: ABNANL2A t.n.v.: Bergse Reddings brigade

Reddingsbrigade al 212 mensen gered

Reddingsbrigade Nederland heeft deze zomer al 212 reddingen verricht. Dat is veel in relatie tot het slechte weer deze zomer. Afgelopen week kwam de reddingsbrigade 259 keer in actie, waarbij in 39 gevallen sprake was van een redding uit een levensbedreigende situatie. In totaal kwam de Reddingsbrigade dit jaar 4146 keer in actie. Afgelopen week viel het 10e slachtoffer te betreuren van zwemrecreatie. Daarmee blijft dit aantal zorgwekkend stijgen.

Reddingsbrigade vaarpatrouille

Vorige week werd 160 keer eerste hulp verleend, 28 zwemmers die in de problemen waren geraakt werden uit het water gehaald, 24 opvarenden (waaronder 8 kitesurfers) werden geholpen en 29 zoekgeraakte kinderen werden weer met hun ouders herenigd. Ondanks het niet al te mooie weer was er voor de lifeguards van de Reddingsbrigade dus toch behoorlijk wat werk aan de winkel op en om het water. Met name langs de kust kwamen afgelopen week op verschillende plaatsen zwemmers in de problemen. Sterke (mui)stromingen zorgden ervoor dat o.a. 26 zwemmers uit het water moesten worden gered door de lifeguards in Egmond, Bergen, Den Haag, Monster, Rotterdam, Wijk aan Zee, St. Maartenszee en op Texel.

Voor de komende week is mooi weer voorspelt. De Reddingsbrigade verwacht dat veel mensen het water op zullen zoeken om van het water te genieten met het mooie weer en adviseert daarom vooral te recreëren op plaatsen waar gekwalificeerd toezicht is. Kijk verder goed op de strandborden die bij de strandopgang staan. Let op de vlaggen bij de reddingsbrigadepost en neem de waarschuwingsborden voor gevaarlijke stromingen en muien in acht. Let tot slot goed op je kinderen, want die kunnen in de drukte in een fractie van een seconde uit het zicht verdwenen zijn. Doe je kind een 06-polsbandje om en noteer uw telefoonnummer op het bandje. Een gevonden kind kan op deze manier sneller met de ouders worden herenigd. Bij de posten van de Reddingsbrigade zijn gratis Paw Patrol 06-polsbandjes te verkrijgen.

De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week 259 keer in actie voor de volgende situaties:

 • 28 keer voor zwemmers in de problemen;
 • 24 keer werden opvarenden geholpen (waarvan 8 kitesurfers);
 • 29 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 160 keer werd er Eerste Hulp verleend;
 • 16 keer stonden de vrijwilligers van de Reddingsbrigade o.a. klaar voor ondersteuning aan de collega’s van overige hulpdiensten;
 • 2 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 39 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie.

Voor meer tips van de Reddingsbrigade om veilig van een dagje aan het water te genieten kijk op www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/

Reddingsbrigade 429 keer in actie 

Afgelopen week heeft de Reddingsbrigade ondanks het tegenvallende zomerweer 429 hulpverleningen verricht, waaronder 44 reddingen uit een levensbedreigende situatie. 245 keer werd er eerste hulp verleend, 36 zoekgeraakte kinderen werden met hun ouders herenigd en 59 opvarenden werden geholpen, waaronder 14 kiters.

786c0388-1cac-4a60-86f2-c1015e93ae42[1].jpg

Daarnaast kwam de Reddingsbrigade 42 keer in actie voor zwemmers die in de problemen waren geraakt. Veel zwemmers die ondanks het niet al te mooie weer toch het water in gingen werden verrast door sterke (mui) stromingen voor de kust. 21 zwemmers moesten door de lifeguards van de Reddingsbrigade uit het water worden gered.

Afgelopen week kwam ook het bericht naar buiten dat de 15-jarige jongen die de week ervoor bij Egmond uit een mui werd gered, toch helaas alsnog is overleden. Daarmee is dit seizoen het 9e dodelijke slachtoffer tijdens zwemrecreatie te betreuren. Dat is een evenaring van het totaal over het hele seizoen van 2015.

Dit aantal toont aan dat het van groot belang blijft om ongelukken op en rond het water te voorkomen. De Reddingsbrigade adviseert dan ook om alleen daar te gaan zwemmen waar toezicht wordt gehouden door lifeguards en om niet alleen te gaan zwemmen. Kijk goed naar de waarschuwingsborden die aangeven waar een sterke stroming is en ga daar niet het water in. Let ook op aanwijzingen van de lifeguards van de Reddingsbrigade en kijk bij het betreden van het strand welke vlag is gehesen bij de post van de Reddingsbrigade. Bij een gele vlag is het gevaarlijk om te zwemmen. Bij een rode vlag is zwemmen of baden te gevaarlijk en is het niet toegestaan om het water in te gaan.

De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week 429 keer in actie voor de volgende situaties:

 • 42 keer voor zwemmers in de problemen;
 • 59 keer werden opvarenden geholpen (waarvan 14 kitesurfers);
 • 36 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 245 keer werd er Eerste Hulp verleend;
 • 35 keer stonden de vrijwilligers van de Reddingsbrigade o.a. klaar voor ondersteuning aan de collega’s van overige hulpdiensten;
 • 12 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

Reddingsbrigade: aantal verdrinkingen bij zwemrecreatie blijft stijgen

Het aantal verdrinkingen bij zwemrecreatie blijft stijgen. Dat blijkt uit de registratie van de hulpverlening door Reddingsbrigade Nederland. Afgelopen week waren er opnieuw 2 dodelijke slachtoffers te betreuren tijdens zwemrecreatie in Nederland. Eén slachtoffer dat door de Reddingsbrigade werd gered ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het aantal dodelijke ongevallen bij zwemrecreatie in de zomer komt daarmee al op 8. Dat betekent dat halverwege het zomerseizoen het aantal verdrinkingen bij zwemrecreatie al net zo hoog is als het gemiddelde over het gehele seizoen van de afgelopen jaren. De Reddingsbrigade vreest dat het aantal verdrinkingen nog verder zal stijgen.

Lifeguard van reddingsbrigade

Vorige week kwam de Reddingsbrigade 417 keer in actie. Afgelopen week werden 6 mensen uit een levensbedreigende situatie gered. In totaal heeft de Reddingsbrigade deze zomer tot nu toe 123 mensen uit een levensbedreigende situatie gered. De twee recente dodelijke ongevallen vonden plaats op een locatie waar geen toezicht wordt gehouden. In 6 van de 8 dodelijke ongevallen deze zomer was sprake van water dat niet is aangewezen als zwemlocatie. In die gevallen kan het langer duren voordat hulpverlening gealarmeerd en ter plaatse is. In 5 van de 8 ongevallen speelde een beperkte of helemaal geen zwemvaardigheid waarschijnlijk een rol bij het ongeval. Reddingsbrigade Nederland constateert al jaren een trend van afnemende zwemvaardigheid, onder meer door het verdwijnen van het schoolzwemmen. Die trend wordt onderbouwd door onderzoek waaruit blijkt dat het aantal behaalde diploma’s in Nederland, met name B en C, sterk afneemt.

De Reddingsbrigade adviseert om alleen op plaatsen te gaan zwemmen waar op dat moment toezicht wordt gehouden door erkende lifeguards. Let daarbij op de openingstijden van de betreffende Reddingsbrigade. Zorg dat je geoefend en fit bent als je gaat zwemmen en beperk je risico door niet te ver te gaan en niet alleen te gaan zwemmen.
Mocht je een drenkeling zien, blijf dan rustig en denk eerst aan je eigen veiligheid. Geef aan dat je hulp inschakelt en alarmeer daarvoor de professionele hulpdienst via 112 en schakel de lokale reddingsbrigade in als die in de buurt is, bijvoorbeeld via een omstander. Als het mogelijk is werp dan een drijfmiddel zoals een luchtbed of een plastic bal naar de drenkeling. Houd de drenkeling goed in de gaten totdat de hulpdiensten zijn gearriveerd, zodat zij zo snel mogelijk op de juiste locatie de hulpverlening of zoekactie kunnen starten.

De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week 417 keer in actie voor de volgende situaties:

 • 12 keer voor zwemmers in de problemen;
 • 13 keer werden opvarenden geholpen (waarvan 5 kitesurfers);
 • 26 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 329 keer werd er Eerste Hulp verleend;
 • 25 keer stonden de vrijwilligers van de Reddingsbrigade o.a. klaar voor ondersteuning aan de collega’s van overige hulpdiensten;
 • 12 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 6 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie

Drukke week voor Reddingsbrigade door tropische weer

Tijdens de tropische dagen zochten veel mensen verkoeling in en om het water. Zowel aan de kust als bij recreatiewater in het binnenland was het erg druk. De lifeguards van de Reddingsbrigade beleefde daardoor de afgelopen zomerse week met 2.245 hulpverleningen de drukste week tot nu toe deze zomer. De Reddingsbrigade heeft 77 zwemmers die in de problemen waren geraakt uit het water gehaald, 172 zoekgeraakte kinderen werden weer met hun ouders herenigd en 1.909 keer werd er eerste hulp verleend. In totaal was er in 58 gevallen sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie.
ea2f24f0-7a85-475b-bd8d-cc7f2bbcf8921
De Reddingsbrigade kwam de afgelopen week op uiteenlopende meldingen in actie. Op verschillende plaatsen langs de kust kwamen zwemmers in de problemen door sterke stromingen. Vaak ook kwam de Reddingsbrigade in actie voor door de hitte onwel geworden badgasten en daarnaast bood de Reddingsbrigade 50 keer ondersteuning aan onder andere overige hulpdiensten voor het verlenen van (medische) hulp op en nabij het strand.

Let in de drukte tijdens mooie dagen ook goed op uw kind. Kinderen zijn in een oogwenk aan het zicht onttrokken. Afgelopen week werden 172 zoekgeraakte kinderen met hun ouders herenigd. Doe uw kind een 06-polsbandje om en noteer uw telefoonnummer op het bandje. Een gevonden kind kan op deze manier sneller met de ouders worden herenigd. Bij de posten van de Reddingsbrigade zijn gratis PAW Patrol 06-polsbandjes verkrijgbaar.

De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week 2.245 keer in actie voor de volgende situaties:

 

 • 77 keer voor zwemmers in de problemen;
 • 31 keer werden opvarenden geholpen (waarvan 4 kitesurfers);
 • 172 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 1.909 keer werd er Eerste Hulp verleend;
 • 50 keer stonden de vrijwilligers van de Reddingsbrigade klaar voor o.a. ondersteuning aan de collega’s van overige hulpdiensten;
 • 6 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 58 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie

Reddingsbrigade redt 23 zwemmers uit het water

De Reddingsbrigade kwam afgelopen week 344 keer in actie waarbij 38 mensen uit een levensbedreigende situatie werden gered. In 23 van die gevallen betrof het zwemmers in nood die niet meer op eigen kracht uit het water konden komen. Veel zwemmers werden afgelopen zondag tijdens de mooie stranddag verrast door sterke stroming voor de kust. Vooral muien brengen zwemmers vaak in de problemen, omdat men niet weet wat je dan moet doen en snel in paniek raakt. 

6d84031b-d57c-4d74-b70a-5fb524d0cef51

Een mui is een onderbreking of geul in de zandbank die loodrecht op het strand staat waardoor het water met veel kracht naar de zee stroomt. Als je in zo’n muistroom terecht komt, wordt je een stuk meegevoerd de zee op. Als je weet wat je dan moet doen, kan je hier zelf goed uitkomen. De Reddingsbrigade adviseert zwemmers die in een mui terechtkomen niet in paniek te raken, maar het volgende te doen. Probeer niet tegen de stroming in te zwemmen, maar zwem schuin uit de stroming weg en zodra de stroming minder wordt weer richting de kust. Meestal kan je het zo vrij snel oplossen. Probeer de aandacht te trekken van strandbezoekers of de Reddingsbrigade door om hulp te roepen of met de armen te zwaaien, zodat zichtbaar is dat je hulp nodig hebt. De Reddingsbrigade wijst de badgasten en zwemmers op de waarschuwingsborden en vlaggen die een mui of gevaarlijke stroming aangeven. Ook kan men bij een reddingsbrigadepost vragen waar men het veiligst kan zwemmen.

De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week 344 keer in actie voor de volgende situaties:

 • 29 keer voor zwemmers in de problemen (waarvan 23 reddingen)
 • 17 keer werden opvarenden geholpen; waarvan 7 kitesurfers ( waarvan 8 reddingen)
 • 20 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 260 keer werd er Eerste Hulp verleend; ( waarvan 6 reddingen)
 • 11 keer stonden de vrijwilligers van de Reddingsbrigade klaar voor ondersteuning aan de collega’s van overige hulpdiensten; (waarvan 1 redding)
 • 7 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 38 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie.

Voor de komende week is mooi weer voorspelt. De Reddingsbrigade adviseert badgasten en watersporters goed op de strandborden die bij de strandopgang staan te kijken en te letten op de vlaggen bij de reddingsbrigadepost waarmee waarschuwingen worden gegeven.

Reddingsbrigade 313 keer in actie

Afgelopen week kwamen de lifeguards van de Reddingsbrigade 313 keer in actie, waarvan 16 keer voor een redding uit een levensbedreigende situatie. Van die 16 reddingen betrof het 11 zwemmers die in de problemen waren gekomen en waarbij het zonder de hulp van de Reddingsbrigade fataal had kunnen aflopen.

1c1af4a5-bd87-414a-8769-edf275b3dace1

Zwemmen in open water of de zee kan verraderlijk zijn, onder andere als gevolg van stromingen. Vaak worden zwemmers door (mui)stromingen verrast of overschatten ze hun eigen zwemvaardigheid in zee en ander open water. De Reddingsbrigade adviseert om de risico’s van zwemmen in open water te beperken door alleen daar het water in te gaan waar dat is toegestaan en waar toezicht wordt gehouden door gekwalificeerde lifeguards. Ga ook nooit alleen zwemmen en ga alleen het water in als je zwemvaardig en fit bent. Als je niet goed kunt zwemmen en je wilt toch het water in, ga dan maximaal tot je knieën het water in. Blijf als ouder op armlengte van je kind in het water, als dat nog niet voldoende zwemvaardig is.

Kijk voor meer tips van de Reddingsbrigade om veilig van het water te genieten op
De 313 hulpverleningen van de Reddingsbrigade in de afgelopen week nader gespecificeerd:

 • 16 keer voor zwemmers in de problemen (waarvan 11 reddingen);
 • 27 keer werden opvarenden geholpen; waarvan 12 kitesurfers
 • 23 kinderen werden herenigd met ouders/verzorgers;
 • 229 keer werd er Eerste Hulp verleend;
 • 10 keer stonden de vrijwilligers van de Reddingsbrigade klaar voor het verlenen van een dienst aan o.a. de collega’s van overige hulpdiensten;
 • 8 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de problemen.

In totaal was er bij 16 acties sprake van een redding uit een levensbedreigende situatie.

Reddingsbrigade waarschuwt voor overschatting zwemvaardigheid

Dit weekend begint in Nederland de zomervakantie voor scholen. Volgens de weersvoorspelling komt er ook warm zomerweer aan en zullen veel mensen het water opzoeken voor verkoeling. De Reddingsbrigade waarschuwt badgasten die hun eerste zomerduik willen maken voor overschatting van de zwemvaardigheid. Steeds vaker moeten zij reddend optreden en ook het aantal ongevallen met fatale afloop neemt toe.

Lifeguards van de Reddingsbrigade

Uit cijfers blijkt dat de zwemvaardigheid in Nederland al jaren afneemt. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder kinderen over diploma A, B en C beschikken. Pas dan ben je zwemvaardig. In 2015 was het percentage kinderen met een diploma C gedaald tot zo’n 30%. En als je weinig meer zwemt na het behalen van je diploma, verlies je snel een deel van je zwemvaardigheid en bouw je ook geen zwemconditie op. Zodra je dan met bijvoorbeeld stroming te maken krijgt, kan je snel in de problemen raken. De Reddingsbrigade ziet het aantal noodzakelijke reddingen uit een levensbedreigende situatie flink stijgen: van 270 in 2011 tot gemiddeld 302 per jaar in 2015.Het aantal ongevallen met dodelijke afloop steeg van gemiddeld 4 per jaar in 2011 naar 8 in 2015. De Reddingsbrigade adviseert dan ook om alleen het water in te gaan als je zwemvaardig en fit bent. Als je niet goed kunt zwemmen en je wilt toch het water in gaan, ga dan maximaal tot je knieën te water.

De Reddingsbrigade laat Nederland veilig van het water genieten door preventief toezicht te houden bij het strand en recreatiegebieden en door advies te geven hoe en waar je veilig kan zwemmen. Hierdoor kunnen veel ongevallen worden voorkomen. Niet op alle zwemlocaties in Nederland zijn gekwalificeerde lifeguards van de Reddingsbrigade ingeschakeld. Daar is het dus extra oppassen.

Tips van de Reddingsbrigade om komende zomer veilig van een dagje aan het water te genieten:

 1. Ga alleen zwemmen op plaatsen waar dat is toegestaan en waar toezicht door de Reddingsbrigade (lifeguards) wordt gehouden. Volg hun aanwijzingen op.
 2. Houd kinderen altijd in de gaten, zowel in het water als op het strand. Blijf in het water op armlengte afstand bij kleine kinderen. Dan kan je snel ingrijpen als het nodig is.
 3. Bedenk of je vaardig en fit genoeg bent om te zwemmen of te watersporten en smeer goed in met zonnebrand.
 4. Kun je niet zwemmen? Ga dan maximaal tot je knieën te water.
 5. Zwem niet in de buurt van muien (= stroming die richting zee trekt).

Landelijke 06-polsbandjesactie van start op ‘ Dag van het vermiste kind’

6c2cd285-3efd-40dd-bf2c-2fc784128fac1Woensdagmiddag 25 mei gaf Leo Wallage, Commissaris van de Politie, op het strand van Egmond het startsein voor de landelijke 06-polsbandjesactie. Op de ‘Internationale Dag van het Vermiste Kind’ reikte de heer Wallage samen met Chase, één van de reddingspups uit de TV-serie PAW Patrol, het eerste nieuwe PAW Patrol 06-polsbandje uit. De heer Wallage: “Al jaren werken de Reddingsbrigade en Politie nauw samen bij vermiste kinderen op het strand. De schrik is altijd groot voor ouders als een kind niet terug te vinden is in de drukte op het strand en nabij het water. Daarom is het nog beter om het zoekraken van kinderen te voorkomen. Vandaar dat wij op deze speciale dag de aandacht richten op ‘strandvermissingen’ en gezamenlijk ouders en jonge kinderen willen informeren over deze 06-polsbandjecampagne”.

Jaarlijks ontvangen de Reddingsbrigade en de Politie veel meldingen van kindervermissingen op stranden en bij recreatieplassen. De kinderen zijn vaak in een oogwenk aan het zicht van de ouders onttrokken en vanwege de drukte kan de ouder het kind niet meer terugvinden. Het doel van de gezamenlijke landelijke 06-polsbandjesactie is om de strandbezoekers bewust maken van hoe zij kunnen voorkomen dat een kind zoek raakt en wat ze moeten doen als een kind toch kwijt raakt. De PAW Patrol 06-polsbandjes zijn daarbij een handig hulpmiddel. Daarnaast krijgen ouders tips hoe ze met hun kinderen afspraken kunnen maken om te voorkomen dat ze elkaar uit het oog verliezen.

Dit jaar wordt de campagne extra kracht bijgezet door een samenwerking met Nickelodeon en de populaire tv-serie PAW Patrol. Tijdens de zomermaanden loopt er op kinderzenders Nickelodeon en Nick Jr. een voorlichtingscampagne om ouders en hun jonge kinderen te waarschuwen voor de gevaren van open water. In dezelfde periode loopt de 06-polsbandjes campagne van de Reddingsbrigade en de Politie.

06-polsbandjes
Vanaf 25 mei worden op stranden en bij recreatieplassen gratis PAW Patrol 06-polsbandjes uitgedeeld door de lifeguards van de Reddingsbrigade en via aanwezige politieposten. Op het 06-polsbandje kunnen ouders hun telefoonnummer noteren en kan een gevonden kind sneller met de ouders worden herenigd. In de zomermaanden worden op het strand en bij recreatiegebieden jaarlijks gemiddeld zo´n 900 kinderen na vermissing weer samen gebracht met hun ouders. Met de 150.000 gratis beschikbare PAW Patrol 06-polsbandjes wordt het nog makkelijker om te genieten van een dagje naar het strand, meer of recreatieplas.

Tips voor een veilig dagje strand met kleine kinderen
1) Houd kinderen altijd in de gaten zowel in het water als op het strand. Blijf in het water op een armlengte afstand van kleine kinderen.

2) Gebruik in zee geen vlinderbandjes bij uw kind in verband met de invloed van wind, stroming en golfslag.

3) Doe uw kind een 06-polsbandje om met hun naam en uw telefoonnummer erop.

4) Zorg dat u uw mobiele telefoon mee heeft, aan staat en voldoende is opgeladen.

5) Spreek een herkenbaar vast punt af, voor als jullie elkaar kwijt raken, bijvoorbeeld een strandtent of verdwaalpaal met herkenbare afbeelding.

6) Kind kwijt? Waarschuw direct de Reddingsbrigade, meld het bij een strandtent en begin met zoeken. Een verdwaald kind loopt meestal eerst met de zon in de rug weg. Meisjes met lange haren lopen vaak met tegen de wind in.

7) Is uw kind terecht? Word niet boos op uw kind, maar wees blij het weer te zien en troost uw kind indien nodig.

Voor meer informatie kijk op www.reddingsbrigade.nl of www.nickelodeon.nl/veiligmetpawpatrol

Morgen avond reizen wij af naar Medemblik voor de …

Morgen avond reizen wij af naar Medemblik voor de 3daagse vaartocht met Serious Rescue (Reddingsbrigades in actie voor Serious request).

Vandaag is uw laatste kans voor het bestellen van Oliebollen tbv 3FM Serious Request.
Bestel vandaag nog via onze “Serious Rescue pagina

Bestellingen kunnen 31 dec opgehaald worden tussen 10 & 12 aan het Zwembad in Bergen op Zoom..